Danışma Kurulu Üyelerimiz

1 Şehir Hayali Çalışması Danışma Kurulu

Ali Ercan Özgür

İDEMA

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesi alan Ali Ercan Özgür, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Chevening Yüksek Lisans bursiyeri ve Alman Marshall Fonu Fellow olarak seçilmiştir. Yüksek lisans derecesini Birmingham Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Departmanı’nda “Yönetişim ve Kalkınma Yönetimi Bölümü’nden” Uluslararası Fon ve Yardımların Koordinasyonu ve Etkisi” konusunda hazırladığı tezi ile alan Özgür, Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bölümü’nde “Yeni Bölgecilik Anlayışı ve Türkiye ve Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Ajansları” üzerine doktora tezini 2013 yılında sunmuştur. TESEV tarafından yayınlanan ”Yerel Yönetim Sistemleri: Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti” kitabının, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından yayınlanan “İş Hayatında İnsan Hakları” ve “Bölgesel Kalkınmaya Giriş Teoriler,Yaklaşımlar ve Kalkınma Ajansı Deneyimleri” kitaplarının yazarlarındandır. Yerel Kalkınma, Sivil Toplum, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında birçok makale ve konuşması bulunmaktadır.