Danışma Kurulu Üyelerimiz

1 Şehir Hayali Çalışması Danışma Kurulu

İnan İzci

Argüden Yönetişim Akademisi

Londra Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Politika bölümünde lisans ve Avrupa Kamu Siyaseti yüksek lisans öğrenimini tamamladı. İş hayatına 2001 yılında Londra’da Citizen Advice Bureau’da vatandaş hakları alanında Danışman olarak başladı. Türkiye’deki kariyerine, 2007 yılında İstanbul İl Özel İdaresi’nde Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Uzmanı olarak başladı. 2009-2013 yılları arasında ise Sarıyer Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak devam etti. Yerel yönetimler-AB ilişkisi, proje geliştirme ve uygulama ile yerel kalkınma, sosyal politika, sağlık, mesleki eğitim ve atık yönetimi gibi çeşitli sektörel alanlarda faaliyet ve projeler yönetti. 2013 ile 2017 yılları arasında ise özel sektörde sürdürülebilirlik stratejisi, kurumsal sosyal sorumluluk ve proje yönetimi gibi alanlarda danışmanlık yaptı. 2017 yılından itibaren Argüden Yönetişim Akademisi’nde araştırmacı olarak görev alan İzci, belediyelerde iyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi üzerine çalışmalar yürüttü. Son dönemde iş dünyası kuruluşları ile kamu iş birliğine dayalı sürdürülebilir yerel kalkınma vizyonu ve model geliştirme üzerine yoğunlaştı. Kent, yönetişim, sürdürülebilirlik ve sosyal politika alanlarında çalışmalarına devam etmekte.