Danışma Kurulu Üyelerimiz

1 Şehir Hayali Çalışması Danışma Kurulu

Özlem Yalçınkaya

Şehir Plancıları Odası

1986'da Ankara'da doğmuş, okumuş, kısa dönemler dışında aynı şehirde yaşamış, çalışmış, mücadele etmiş bir Şehir Plancısıyım. 2008 yılı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra, 2012 yılında ODTÜ Kentsel Tasarım ve 2020 yılında Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Master Bölümünü tamamladım. Bu sene ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler bölümünde doktora eğitimine başladım. Mezuniyetimden beri Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri alanında birçok projede uzman, iş analisti ve proje yöneticisi olarak çalıştım. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak ve 2015 yılından beri Şehir Plancılar Odası Ankara Şubesinde yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyorum. Yaşadığım kent, hayalini kurduğum kentler ve mesleğim için mücadele etmeye ve üretmeye çalışıyorum. Doğa, canlılar, kentler, mekanlar, kültürler benim için keşif alanları; bu alanları sorgulamak, araştırmak ve paylaşmak, bu bilgiler doğrultusunda ortak geleceğimiz için hayal kurmak ve mücadele etmek bu heyecanı bütünleyen eylemler… İşte bu bilinçle yaşadığım bu dünyada dünyada; tüm canlı ve cansız varlıklar için eşit olanakları sunabilen, geleceğe dair hayaller kurmamıza ve söz sahibi olmamıza izin veren, doğal ve kamusal kaynakların tüketilmediği savrulmadığı, ekolojik, toplumsal ve kültürel değerlere sahip çıkabildiğimiz bir şehir için benim de umudum, benim de hayallerim var.