Danışma Kurulu Üyelerimiz

1 Şehir Hayali Çalışması Danışma Kurulu

Pınar Çobanyılmaz Öztürk

Kent Araştırmaları Enstitüsü

2008 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Pınar Çobanyılmaz Öztürk, 2012-2018 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde hem araştırma görevlisi olarak çalıştı hem de doktora öğrenimine devam etti. Kent hakkı, kentsel muhalefet, mekan siyaseti, mega projeler ve kentsel dönüşüm, planlama kuramları yazarın çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.