Danışma Kurulu Üyelerimiz

1 Şehir Hayali Çalışması Danışma Kurulu

Savaş Zafer Şahin

Atılım Üniversitesi

-Kısacık özgeçmiş ve özgelecek- “Kendimiz kentimizin neresinde? İnsan kendi olamadan kentli olabilir mi? Başkalarının kenti bizim fendimizi hep yenecek mi?” ODTÜ’lü şehir plancısı, belediyeci, bakanlıkta memur, meslek odacısı, ikiz babası, pr-akademisyen, siyaset bilimi ve kamu yönetimi merceğiyle kente bakan, öykücü, amatör melodisyen ney-leyen, sonradan sevme kedici, yenilik madencisi/kuyumcusu, disiplinsiz ama çok disiplinli, hala ankara aşığı, hala cebeci çocuğu ve inadına mahalleli. Kent konseyi mihmandarı, katılımcı kültür iyimseri, kentin eskimeyen yenilerinin takipçisi, tasarım yarışmalarının konseptçisi, çağrışım hastası, bilim-kurgu ve çizgi roman okuyucusu ve biriktiricisi. Bu kadar çok şey sığabilen bir şehir için benim de umudum, benim de hayallerim var.