Sivil Toplumun kent yönetimine katılımı için ‘MoDeL’ bir araç: kentekatilim.org

Artık belediyelerin stratejik planları, faaliyet raporları, performans programları ve hedeflerine şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde ulaşmanın bir yolu var. “Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında faaliyete giren MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, sivil toplum kuruluşlarına yerel yönetimlerin plan ve faaliyetlerini daha yakından izlemenin yanısıra, önerilerini doğrudan belediyelere iletme imkanı da sunuyor.  Araca ulaşmak için tek yapmanız gereken kentekatilim.org adresine girmek. 

Belediye ve sivil toplum kuruluşlarına birlikte planlama, birlikte çalışma ve izleme ve değerlendirme olanakları sunmayı hedefleyen dijital bir platform olan MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çerçevesinde yürütülen Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi kapsamında geliştirildi. TESEV’in yürüttüğü projenin ortakları Şişli Belediyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği, iştirakçisi ise Denge Denetleme Ağı’. Proje, Adana, Ankara (Yenimahalle), Burdur, Gaziantep, İstanbul (Maltepe), İzmir (Karşıyaka), Kars, Sinop, Van ve Yalova’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin katılımıyla uygulanıyor. 

Söz konusu araç, belediyeler ve sivil toplumun kentin sorunlarını birlikte tespit edip, birlikte çözüm üretmelerini kolaylaştırmayı ve bu tip bir işbirliği için her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu bilgileri şeffaf ve anlaşılır bir şekilde edinmelerini hedefliyor. MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı TESEV tarafından, proje ortaklarıyla birlikte, projenin ilk aşamasında yayımlanan “Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri” başlıklı ulusal değerlendirme raporunun bulguları ve önerileri çerçevesinde geliştirildi. 

kentekatilim.org adresinde kullanıma açılan MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını ve bu belgelerde yer alan hedef, alt hedef, gösterge ve faaliyetleri şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunuyor. Aynı zamanda bu araç sivil toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili önerilerini doğrudan belediyeye iletme fırsatı sağlıyor. Bu özellikleriyle bu araç bir yandan belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer yandan etkin iş birliklerine imkân vermeyi hedefliyor. 

Araçta, proje kentlerinin belediyelerine ek olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi verileri bulunuyor.