Gazeteni Paylaş

Yeni Mercek

15 Ocak 2030

Mert Batuhan Bayrak

Küçülen Karbon Ayak İzine Büyüyen Destek

Geçtiğimiz on yedi yılda artan şarj istasyonlarının ve teşvik için düşürülen vergilerin de etkisiyle öneminin ve ona yönelik talebin gittikçe arttığı elektrikli araçlar artık gözde olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Kullanım yaygınlığı bakımından son üç yıldır gerileme içinde. Kentteki gönüllü konseyi belediye yönetimine bisiklet kullanımının teşvik edilmesi için bazı önerlerde bulunmuştu. Çalışmalar kararlı sonuçlar vermeye başladı. İlk defa 2026'da hizmete sunulan bisikletlere talep son üç yılda artış kaydetti. Kullanım ücretinin düşük tutulup hizmete sunulan bisiklet sayının çok tutulmasıyla talebin daha da arttırılmasını hedefleyen yönetim, elde edilen gelirlerin beşte biri kadar tutarı dar gelirli aileler için ayırırken gelirin %80'ini yine düşük gelir grubuna dahil kentli sakinlerin enerji gereksinimlerinin çevreci yöntemlerle karşılanması için güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin inşası için kullanacak. 2026'da gelen öneriyle belediye birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol, İşletme ve İştirakler, Sosyal Hizmetler ve Ulaşım Daire Başkanlıklarının ortak çalışması sonucu şekillenen projede gelirin dağılımıyla ilgili tartışmalar belediye meclisinde zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun vadeli ulusal sürdürülebilir kalkınma planlarına yeşil bir katkıda bulunmanın yanı sıra kent yönetimi, bisiklet kullanımını daha da yaygın kılarak kentin ulaşımında daha eşitlikçi bir yaklaşım benimseyerek azalmasını planladığı toplu taşıma yatırımlarını yoksullukla mücadelede ve fırsat eşitliğini artırmada kullanmayı da hedefliyor.

Görüntülediğiniz sayfa, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş bir içerik olup, Denge ve Denetleme Ağı ve bu projedeki paydaşlarının görüşlerini yansıtmamaktadır. İçeriklerin oluşturabileceği yasal yükümlülükler, kullanıcılara aittir.